PHÁP LÝ

PHÁP LÝ KHU NHÀ Ở ĐẠI NAM

• Ngày 09/10/2017, UBND Tỉnh Bình Dương ra quyết định số 2717/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết 1/500 khu nhà ở Đại Nam, phường Phú Tân, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
• Ngày 05/12/2018, UBND Tỉnh Bình Dương ra quyết định số 3451/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty Cổ phần Đại Nam chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án Khu nhà ở Đại Nam
• Ngày 12/10/2018 UBND Tỉnh Bình Dương ra quyết định số 2862/QĐ-UBND về việc chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu nhà ở Đại Nam
• Ngày 01/10/2019 UBND Tỉnh Bình Dương Sở Xây Dựng, số 3839/SXD-QLN V/v thông báo đủ điều kiện huy động vốn theo hình thức hợp tác đầu tư tại dự án Khu nhà ở Đại Nam, phường Phú Tân, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
• Ngày 10/12/2019, UBND Tỉnh Bình Dương, số 4983/SXD/QLXD, V/v thông báo kết quả thẩm định thiết kế cơ sở các công trình nhà ở liên kế và biệt thự thuộc dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở Đại Nam (Phú Tân, Thủ Dầu Một)
• Ngày 17/10/2019, UBND Tỉnh Bình Dương Sở Xây Dựng cấp giấy phép xây dựng số 4139/GPXD
• Ngày 28/12/2018, UBND Tỉnh Bình Dương Sở Tài nguyên và Môi trường, số 1751/QĐ-STNMT, quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Khu nhà ở Đại Nam, diện tích 1.058.194,2m2, quy mô 3.309 căn hộ, dân số 20.087 người tại phường Phú Tân, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương của Công ty Cổ phần Đại Nam